Science

Science

Vi skaber nye og uventede muligheder

Det interessante er ikke det, vi ved - men det, vi ikke ved!

Vores fundament i NSI er den viden og de faciliteter, vi stiller til rådighed; vore medarbejdere, undervisere, forskere, lokaler, udstyr, iværksættere og studerende på NAVITAS.

Vi bidrager til, at det omgivende samfund drager nytte af den tekniske og naturvidenskabelige viden, der findes på Navitas i form af ingeniøruddannelserne under AU og Aarhus Maskinmesterskole samt virksomheds- og iværksættermiljøet hos INCUBA.

Et vigtigt element ved science er at blive skarp på den viden, man mangler. Oftest fokuserer vi på det, vi ved, og bevæger os derfor inden for det kendte løsningområde med de muligheder og begrænsninger, det giver.

Søger du bevidst efter det, du ikke ved, kan det åbne op for andre og måske bedre løsninger, end de der umiddelbart var synlige. Det kræver dog, at der bliver tilført input og viden fra andre. Det kan vi i NSI hjælpe med.

Vores bidrag er input fra de fagfolk på Navitas, som er eksperter inden for netop din problemstilling. Vi kan gennem formidling af teknisk viden bringe iværksættere og virksomheder videre og skabe nye og uventede muligheder.