Innovation

Innovation

Vi bringer viden videre

I NSI gennemfører vi en række aktiviteter, der fremmer innovationen.

I samarbejde med erhvervslivet arbejder vi i NSI for at fremme innovation regionalt og internationalt gennem praktisk anvendelse af viden. Forskere, undervisere og studerende fungerer som innovationsressourcer, når de indgår samarbejde med virksomheder og iværksættere på eller uden for Navitas.

Vi gør det i NSI let at finde den gode samarbejdspartner med netop den viden, som virksomheden eller iværksætteren har brug for i sit innovationsarbejde.

Vi afholder relevante arrangementer, hvor den nyeste viden inden for vores område gøres let tilgængelig og praktisk anvendelig i hverdagen. Vi arrangerer camps og konkurrencer, der bringer studerende og virksomheder sammen.

Vi stiller viden, facilitering og rådgivning til rådighed til virksomheder og til iværksættere, der ønsker at starte egen virksomhed.

Vores bidrag er faglig viden, gode processer og ægte imødekommenhed.