Formål

Formål

Vi bringer viden videre og skaber nye muligheder

Vi har fokus på at skabe aktiviteter, faciliteter og ydelser med særligt sigte på at fremme kontakten med erhvervslivet, støtte de studerendes og iværksætternes motivation og mulighed for at udvikle egen virksomhed.

Vi arbejder ihærdigt på at øge samarbejdet mellem forskere, undervisere og virksomheder på Navitas, samt udbygge samarbejdet med virksomheder og forskere uden for Navitas.

Mission: Vi arbejder med glæde for at skabe og fremme tekniske uddannelser og forskning, udvikling, innovation, iværksætteri og erhvervsudvikling regionalt og nationalt

Vision:  Vi mener, NSI skal være et kraftcenter for uddannelse, forskning & udvikling, innovation, iværksætteri og erhvervsudvikling.