Om bygningen

Om bygningen

EJERFORHOLD

Navitas er et ejerfællesskab mellem Aarhus Maskinmesterskole, Aarhus Universitet og INCUBA a/s. Du kan finde mere information om de enkelte ejere på nedenstående links.  

INCUBA

Aarhus Maskinmesterskole

Instituttet for Ingeniørvidenskab

Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

BYGNINGEN

Den stjerneformede bygning – tegnet af Kjær & Richter sammen med Christensen & Co arkitekter fungerer med sine mange og innovative energiløsninger som et laboratorium i skala 1:1. 

Navitas er udstyret med moderne laboratoriefaciliteter og eksperimentelt udstyr. Bygningen er blandt andet opført som fuldskala energilaboratorium, hvor bærende konstruktioner, energistyringssystemer samt køle- og ventilationsanlæg er fuldt tilgængelige for forskere og studerende.

Navitas fremstår som et internationalt fyrtårn for energibesparelser og anvendelse af energiteknologier, opført som Energiklasse 1.

Bygningen opfylder principperne for integreret energidesign. Det betyder, at bygningen konstant tilpasser sig sine brugere med det lavest mulige energiforbrug.

På taget af Navitas forsyner 1280 solceller bygningen med energi, og i de nederste etager afkøles bygningen med havvand.

Navitas er forsynet med intelligent regulering af ilt- og lysniveau for at sikre et optimalt indeklima og arbejdsmiljø.

Fakta om Navitas:

  • 38.000 kvadratmeter
  • 2.700 studerende, undervisere, forskere, iværksættere og virksomheder under samme tag
  • Aarhus' nye centrum for energi, innovation og uddannelse
  • 450 offentlige p-pladser