Iværksætterpraktikken

Iværksætterpraktikken

I Startup Factory kan vi tilbyde studerende der skal i praktik at arbejde med deres egen virksomhed som alternativ til en traditionel virksomhedspraktik.

Forløbet tilbyder en fast række af workshops, som giver dig værktøjer til at arbejde med iværksætteri med udgangspunkt i den faglighed, du har opbygget på studiet.

Der er tilknyttet facilitatorer, faglige vejledere og specialister undervejs i processen, så både de faglige discipliner såvel som iværksætterkompetencer udvikles.

For ingeniørstuderende er praktikkens varighed 20 uger. For maskinmesterstuderende strækker praktikken sig over 10 uger med efterfølgende 10 ugers bacheloropgave om samme emne.

Praktikken begynder to gange om året i uge 5 og i uge 34.

Under iværksætterpraktikken får du:

- 13 workshops

- 10-20 x åben rådgivning om forretningsskabelse

- Værktøjer og metoder til iværksætteri

- løbende vejledning efter behov

- løbende faglig sparring og specialistinput efter behov

- Fast kontorplads i attraktivt miljø med andre studenteriværksættere

- Netværksskabende aktiviteter

Du bliver desuden tilbudt:
- at deltage i workshops, oplæg, præsentationer, konferencer mm.

- at søge om videre optagelse i Startup Factory, hvor du efter endt praktik kan få yderligere rådgivning og vejledning under forudsætning af, at du stadig er studerende.

Ansøgning
Ansøgningfrist til Iværksætterpraktik i efter 2017 er d. 1. maj. Udfyldt ansøgningsskema samt CV sendes til Astrid Dahl på asd@aams.dk

Ansøgningsskema